แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
INTRO
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน S
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน L
ภาพวิว 360 องศา
ติดต่อโครงการ
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด :

• ข้อความยืนยันส่วนลดออนไลน์ 50,000 บาท จะทำการจัดส่งผ่าน Email และ/หรือ SMS ตามข้อมูลที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม ส่วนลดนี้มอบให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.noblehome.com และลงทะเบียนที่สำนักงานขายเท่านั้น
• รับส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุด 750,000 บาท ในวันเปิดจอง ที่โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ ทั้งนี้ มูลค่าส่วนลดขึ้นอยู่กับยูนิตที่ท่านเลือก
• ลงทะเบียนรับสิทธิ์จอง 21 ก.ค. - 3 ส.ค. 60 นี้ ที่สำนักงานขาย โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 (ซอยสุขุมวิท 33)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับส่วนลดออนไลน์ 50,000 บาท*
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ