แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
INTRO
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน S
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน L
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
ติดต่อโครงการ
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• NOBLE DEFINE THE DIFFERENCE | THE SOUND OF ARCHITECTURE, 21-24 ก.ย. 2560 ที่ สยามพารากอน ชั้น 1
• ฟรี ลำโพงไร้สาย BEOSOUND 1* l ฟรี ลำโพงไร้สาย BEOSOUND 2* | ฟรี หูฟังไร้สาย BEOPLAY H9 สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ และจองในงาน* | ส่วนลดวันโอนกรรมสิทธิ์*
• สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ กรุณานำรหัสรับหูฟังไร้สาย BEOPLAY H9 ที่ได้รับทาง Email และ/หรือ SMS ไปแสดง ณ วันงาน ที่สยามพารากอน ชั้น 1 (รหัสที่ท่านได้รับสามารถนำไปใช้ได้สำหรับทุกโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ)

* ท่านจะได้รับคอลเล็คชั่นเครื่องเสียงจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์ BANG & OLUFSEN ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการเซ็นสัญญา และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33 : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 2822 ตำบลคลองตันเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 1-2-95.8 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 25 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 274 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพัน และโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนธันวาคม 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2563 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับหูฟังไร้สาย BANG & OLUFSEN*
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ