แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพจำลองโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 28.5 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน 30.5 ตร.ม.
ห้องตัวอย่าง: 2 ห้องนอน พลัส 57 ตร.ม.
ภาพวิว 360 องศา
BROCHURE
สื่อโฆษณา
ภาพจำลอง 3 มิติ
สื่อเผยแพร่
ติดต่อโครงการ
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• ข้อความยืนยันส่วนลดออนไลน์ 20,000 บาท จะทำการจัดส่งผ่าน Email และ/หรือ SMS ตามข้อมูลที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม ซึ่งส่วนลดนี้มอบให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.noblehome.com และลงทะเบียนรับสิทธิ์จอง ที่สำนักงานขาย นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 9– 22 มี.ค.นี้ เท่านั้น
• รับส่วนลดเพิ่ม 5% ในวันเปิดจอง (25 มี.ค. 61) ที่ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ชั้น 2

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 12239 ตำบลปากเกร็ด(สีกัน) อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-3-38 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 813 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันทางการเงิน โครงการได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
beaudebug=1057
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับส่วนลดออนไลน์ 20,000 บาท*
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ