SOCIAL ACTIVITIES

โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ ร่วมสนับสนุนชุมชน

15 February 2021

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ โครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ สนับสนุนจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีคุณสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความสวยงามต่อทัศนียภาพในชุมชนทองหล่อ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบภาพ

(คนที่ 4 จากซ้ายของภาพ )

คุณสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา

(คนที่ 5 จากซ้ายของภาพ )

คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)