แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 3 ห้องนอน
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
NOBLE BE33
BE33 INTERIOR
BE33 FACILITIES
BE33 EXTERIOR
BE33 AT SUKHUMVIT
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION

หมายเหตุ :

 • สำนักงานขาย โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี ปัจจุบันย้ายไปที่ โนเบิล รีมิกซ์ ชั้น G (ติด BTS ทองหล่อ ทางออกที่ 2)
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แผนที่
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 6098 และที่ดินบางส่วนจากโฉนดที่ดินเลขที่ 5286 และ 2586 แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้), คลองตันเหนือ, พระโขนง (บางกะปิ) เภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-0-5.9 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 31 ชั้น จำนวน 277 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2562 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า , ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ