REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
PERSEPCTIVE
SHOW UNITS
ประสบการณ์ 360°
TYPE S 22.00 SQ.M.
TYPE A 26.00 SQ.M.
TYPE A 30.20 SQ.M.
TYPE B 34.80 SQ.M.
ภาพวิว 360 องศา
สื่อโฆษณา
นิว โนเบิล งามวงศ์วาน EXCLUSIVE TOUR
วิดีโอโครงการ
ภาพยนตร์โฆษณา
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล งามวงศ์วาน : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 12284 24945 24946 24947 24948 24949 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี 11000 เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-0-75 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 1 อาคาร อาคารสูง 37 ชั้น ห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 800 ยูนิต และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์และร้านค้า 4 ยูนิต และอาคารที่จอดรถ ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันทางการเงิน โครงการได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี เริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2566 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี