REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHTLIGHTS
WELL-DESIGNED, WIDE FRONTAGE
LIGHT-UP LIFE @ RATCHADA - LAT PHRAO
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
สื่อโฆษณา
EXCLUSIVE TOUR
ภาพจำลอง 3 มิติ
ภาพยนตร์โฆษณา
ประสบการณ์ 360°
26 SQ.M.
30.50 SQ.M.
42.60 SQ.M.
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
  • สำนักงานขาย
  • ที่ตั้งโครงการ
สำนักงานขาย
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล รัชดา - ลาดพร้าว : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 50 ล้านบาท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท: นายสยาม สีวราภรณ์สกุล และ นายธงชัย บุศราพันธ์ ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 12841 ตำบลจอมพล อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-0-95.6 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 34 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 565 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2566 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี