REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
LIVE IT UP @SRI-LASALLE
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ประสบการณ์ 360°
TYPE A 26.60 SQ.M.
TYPE A 30.40 SQ.M.
TYPE B 34.80 SQ.M.
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
ภาพจำลอง 3 มิติ
ภาพยนตร์โฆษณา
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 348329 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-1-77.9 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 43 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 1 อาคาร 1,019 ยูนิต แยกเป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1,014 ยูนิต และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 5 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันทางการเงิน โครงการได้รับใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี เริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2565 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับโปรพิเศษวันนี้!
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี