แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ARCHITECTURE
2-BEDROOM
1-BEDROOM
FACILITIES
CITYSCAPE
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง : 2 ห้องนอน
วิวเมืองเพลินจิต
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
NOBLE PLOENCHIT EXCLUSIVE TOUR
แนวความคิดโครงการ
โฆษณาล่าสุด
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO
loading
แผนที่
ติดต่อโครงการ
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. (66 2) 251-9955
แฟกซ์ (66 2) 251-9977
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล เพลินจิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 11/2559 ประกอบด้วยส่วนพักอาศัย 3 อาคาร สูง 14 ชั้น, 46 ชั้น และ 51 ชั้น จำนวน 1,444 ยูนิต และ ส่วนพาณิชย์ร้านค้า 1 อาคาร สูง 4 ชั้น จำนวน 12 ยูนิต ผู้จดทะเบียนอาคารชุด : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม : นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ โฉนดที่ดินเลขที่ 299, 705 และ 706 ตำบลลุมพินี อำเภอปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 9 ไร่ 92.4 ตารางวา ปัจจุบันห้องชุดไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า; ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี