แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
INTRO
DESIGN & STRUCTURE
QUALITY & SAFETY
FACILITIES
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
แบบบ้าน
ภาพโครงการ
GABLE KANSO
HOUSES & DESIGN
PROJECT & FACILITIES
ประสบการณ์ 360°
ตัวอย่างบ้านแฝด SEMI
ตัวอย่างบ้านเดี่ยว AETO
โบรชัวร์
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• โปรโมชั่นรับทันที มาสด้า 2 ใหม่ สำหรับบ้านแบบ AETO และ PYRA เฉพาะแปลงที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ราคาเริ่มต้น 4.9 ล้านบาท เฉพาะแปลงที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
• ผ่อนล้านละ 999 บาท/เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารที่ร่วมรายการ
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

แผนที่
ติดต่อโครงการ
สำนักงานขาย โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล
15 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 02-251-9955 โทรสาร 02-150-6767
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการ โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล: เจ้าของโครงการ, ผู้จัดสรรที่ดิน และดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 25792 ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวมประมาณ 49-2-79 ไร่ ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันจากสถาบันการเงิน ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 36/2558 เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม 2557 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ (บางส่วน) คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณปี 2560 ส่วนที่ก่อสร้างเสร็จแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 21 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อชำระเงินครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา : ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ