หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
20 มี.ค. 2563 20 มี.ค. 2563แจ้งเลื่อนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563
18 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2563แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน Record Date และวันจ่ายปันผล, เปลี่ยนแปลงวัน Record Date ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, เพิ่มเติมรายละเอียดการออกหุ้นกู้ และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข PDF)
17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน Record Date และวันจ่ายปันผล, เปลี่ยนแปลงวัน Record Date ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, เพิ่มเติมรายละเอียดการออกหุ้นกู้ และการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดูทั้งหมด
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


0-2251-9955 ต่อ 1402


ir@noblehome.com
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคาร โนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ข้อมูลเพิ่มเติม