หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
1
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
จำนวนหุ้น 199,736,686
สัดส่วน (%)43.76
2
NCROWNE PTE.LTD.
จำนวนหุ้น113,661,323
สัดส่วน (%)24.90
3
นายกิตติ ธนากิจอำนวย
จำนวนหุ้น 21,490,973
สัดส่วน (%)4.71
4
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
จำนวนหุ้น 19,200,000
สัดส่วน (%)4.21
5
นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
จำนวนหุ้น 11,427,000
สัดส่วน (%)2.50
6
นายสุธน สิงหสิทธางกูร
จำนวนหุ้น 8,146,800
สัดส่วน (%)1.78
7
DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS
จำนวนหุ้น 7,668,000
สัดส่วน (%)1.68
8
นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์
จำนวนหุ้น 6,478,300
สัดส่วน (%)1.42
9
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จำนวนหุ้น 4,872,900
สัดส่วน (%)1.07
10
น.ส.หุ้ยจู แซ่เสอ
จำนวนหุ้น 4,727,600
สัดส่วน (%)1.04