หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น 14 รายแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
1
นาย ธงชัย บุศราพันธ์
จำนวนหุ้น 113,812,007
สัดส่วน (%)24.93
2
NCROWNE PTE LTD.
จำนวนหุ้น 113,791,604
สัดส่วน (%)24.93
3
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้น 35,000,000
สัดส่วน (%)7.67
4
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
จำนวนหุ้น 17,399,700
สัดส่วน (%)3.81
5
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
จำนวนหุ้น 14,761,950
สัดส่วน (%)3.23
6
MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.
จำนวนหุ้น 14,061,563
สัดส่วน (%)3.08
7
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
จำนวนหุ้น 11,338,800
สัดส่วน (%)2.49
8
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
จำนวนหุ้น 9,428,759
สัดส่วน (%)2.07
9
นาย อรรณพ เฉลิมทรัพยากร
จำนวนหุ้น 6,847,050
สัดส่วน (%)1.50
10
น.ส. ศุภริดา สุรกิตติดำรง
จำนวนหุ้น 6,847,050
สัดส่วน (%)1.50
11
นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน
จำนวนหุ้น 6,754,000
สัดส่วน (%)1.48
12
UBS AG HONG KONG BRANCH
จำนวนหุ้น 5,060,000
สัดส่วน (%)1.11
13
นาย สุพล วัธนเวคิน
จำนวนหุ้น 4,243,100
สัดส่วน (%)0.93
14
นาง สิริณัฏฐา เตชะศิริวรรณ
จำนวนหุ้น 3,700,000
สัดส่วน (%)0.81