หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Assistant or Manager - Sales Executive (Real Estate Experience)

Supervise, Monitor and Collaborate
ดูรายละเอียด

Digital Marketing - English Content Writer

Responsible to write in a variety of styles, according to the Brand Identity. Also specifically responsible to strategize and develop content across multiple channels and for different types of platforms to achieve the high quality of contents.
ดูรายละเอียด

Project Coordinator - Real Estate (Junior or Senior)

- Working as part of the site management team liaising with the contractor.
- Ensuring all materials used and work performed are as specifications.
- Managing and monitoring the construction documents.
- Other duty as assign.
- For civil engineer must have 2 years experiences of cost estimate, consult construction, QS is a must.
ดูรายละเอียด

Digital Marketing - Content Strategist

Digital Content Strategist is responsible for rolling out a sensible publishing plan to ‘join it all up’ and ensure the contents are seen to be ‘out there’ on every platform with maximum impact by planning, creating, editing, publishing, monitoring, and collaborating information on all online media.
Digital Content Strategist, on the other hand, is more brand focused and plans what content is needed within the user context, where it should come from, who’s best placed to produce it, and how it will grow, develop and be managed going forward.
ดูรายละเอียด

Marketing - Biddable Media Specialist

Responsible to manage and implement PPC/ Display/ Social Media campaigns across a number of assigned accounts and optimize the day to day running campaigns in accordance with the digital marketing strategies and technical changes. Also specifically responsible for analysing and drawing insight from in-house and third party analytics data, in order to implement innovative management techniques to maximise campaign performance across each assigned accounts.
ดูรายละเอียด

Internal Audit Officer

Female between 24 - 28 years with Bachelor’s Degree in Accounting
At least 2 years working experience in External Audit or Internal Audit.
Good analytical and problem solving skill.
Effective in communication skill.
Good command in English.
ดูรายละเอียด

IT Coordinator - Application Support

Assigns and maintains application accessibility.
Troubleshoots application & data.
Collect application case & generate summary report to improve the application process & performance
Train & Coaching users
Corrects data-entry errors and performs routine maintenance.
Test all application before release to users.
Develops material for use by users and team.
Maintains inventory
ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ

เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 - 3 ปี (หากมีประสบการณ์งานธุรการบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หรือ บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง หรือ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Microsoft Excel
ดูรายละเอียด

Sales Executive

เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ดูรายละเอียด