หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION

PHP Programmer

Qualification:
Male / Female, Age not over 30 years.
BS in computer science or a related field
Strong knowledge of OOP Programming and RDBMS concept.
Good command in English
Minimum 2 years experience in Coding HTML/XHTML, PHP, VB, Ajax, CSS, JavaScript, JQuery, JSON XML)
Minimum 2 years experience in coding SQL-based database. MS SQL Server and MySQL preferred
Responsibility:
Work closely with team of development & System analyst.
Mainly coding PHP advanced server-side programming language both front-end and back-end.
Using SQL to connect with Database.
Coding other programming language to integrate the applications with other system and software. Eg. HTML, VB, etc..
Testing for application bugs
Please send application letter with full resume stating present and expected salary together with a recent photo to aphasra@noblehome.com

สมัครงาน :

กรุณาแนบไฟล์รูปถ่าย
รูปถ่าย
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (.jpg, .png, .gif เท่านั้น)
*ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 300 KB
กรุณาแนบ Resume และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate, สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น)
Resume ต้องมีประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
ไฟล์แนบ
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (word, excel, .pdf, .jpg, .png, .zip, .rar เท่านั้น)
*แนบได้ไม่เกิน 5 ไฟล์
*ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 MB