E-NEWS
SELECT LOCATION

เจ้าหน้าที่โครงการ (ปฏิบัติงานที่วัชรพล)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
ดูแล ตรวจสภาพบ้านให้พร้อมใช้งาน
ดูแลความเรียบร้อยของสาธารณูปโภคโครงการ เช่น ระบบไฟฟ้า สระว่ายน้ำ เป็นต้น
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน :

กรุณาแนบไฟล์รูปถ่าย
รูปถ่าย
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (.jpg, .png, .gif เท่านั้น)
*ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 300 KB
กรุณาแนบ Resume และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate, สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น)
Resume ต้องมีประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
ไฟล์แนบ
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (word, excel, .pdf, .jpg, .png, .zip, .rar เท่านั้น)
*แนบได้ไม่เกิน 5 ไฟล์
*ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 MB