หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION

Digital Marketing - Content Strategist

Plan
- Be able to undertake research using a variety of sources and organize to collate various content well.
- Develop Brand & Product Content Strategy
Plan and Phasing online content within tight deadlines.
- Sourcing Content in various format according to content plan & strategy.
- Ensure that all content is distributed to all media specialist
- Be able to multitask and priorities work schedules.
Create & Edit
- Be creative, able to alter the style of writing to reflect the company’s character.
- Be interested in different methods of communication.
- Produce new content and writing it in an interesting and appealing manner
Excellent writing and editing skills, with an understanding of the special requirements of writing for the online content, such as the use of keywords, hyperlinks, navigation and the importance of brevity.
Publish & Monitor
- Ensure all digital content will be published correctly and be published on time
Monitor to ensure that online content meets the needs and interests of website visitors, email recipients, and other online audience
Maintain the website once it is live to ensure the information is accurate.
- Ensure the online content is accurate across all online channels, includes but not limited to Social channels, for instance Facebook, Twitter, etc.
Conduct analysis relate to digital content.
Collaborate
- Have excellent communication skills, both written and oral.
- Liaising with digital marketing team, internal departments, and agencies.

สมัครงาน :

กรุณาแนบไฟล์รูปถ่าย
รูปถ่าย
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (.jpg, .png, .gif เท่านั้น)
*ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 300 KB
กรุณาแนบ Resume และเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate, สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น)
Resume ต้องมีประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
ไฟล์แนบ
Choose file
กรุณาเลือกไฟล์ (word, excel, .pdf, .jpg, .png, .zip, .rar เท่านั้น)
*แนบได้ไม่เกิน 5 ไฟล์
*ขนาดไฟล์แต่ละไฟล์ ไม่เกิน 1 MB