หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR-NobleSupportYotha
5 พฤษภาคม 2563

โนเบิล มอบเงิน 1 แสนบาท ให้สำนักการโยธา กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการเยียวยาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 

 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ และคุณกาญจน์ ธีรกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ  เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยมี คุณไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ โนเบิลฯ ได้ให้ความสำคัญกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 และได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรตามแนวทางการปลอดเชื้อและเว้นระยะห่างทางสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันและสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

 

ข้อมูลประกอบภาพ

คุณสุรัช  ติระกุล  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร 1 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

(คนที่  2 จากซ้ายของภาพ )

คุณไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

(คนที่  3 จากซ้ายของภาพ )

คุณกาญจน์ ธีรกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(คนที่ 4  จากซ้ายของภาพ )

คุณธนพรรณ ธนูศิริ รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ   บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(คนที่ 5  จากซ้ายของภาพ )

--------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอัจฉรา สุริยาประสิทธิ์ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

โทร.061-914-2241, 02-251-9955ต่อ 1205  โทรสาร 0-2251-9977

EMAIL: adchara.s@noblehome.com