AMASS
Food+Drink

AMASS ตั้งอยู่ในเมือง Copenhagen บริการอาหารหลากหลายที่ใช้วัตถุดิบจากสวนของร้านอาหารแห่งนี้เอง บรรยากาศภายในเน้นความปลอดโปร่งของตัวสเปซด้วยโครงสร้างเพดานสูง ตกแต่งในแนว Industrial ที่มีข้าวของประดับประดาและภาพเขียนสีสดหยอดลงไปเป็นจังหวะ เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้คือ Matt Orlando เชฟผู้มีแนวคิดเรื่อง Sustainable living เขาจึงมุ่งเน้นให้เมนูอาหารของที่นี่ปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

Photos courtesy of : AMASS, wallpaper.com

Location : Copenhagen, Denmark

 

Tag: Food+Drink
BACK