Naked
Technology

Naked เป็น in-home 3D-body scanner คิดค้นโดย Ed Sclater และ Farhad Farahbakhshian อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องที่ช่วยวิเคราะห์รูปร่างและดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัดสัดส่วน ปริมาณไขมัน หรือมวลไขมัน เป็นต้น ซึ่งแสดงภาพเป็นกราฟิกร่างกาย 3 มิติ ทั้งยังมีราคาไม่เกินเอื้อมจนเกินไปนัก ทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างไม่ยากเย็น

 

Photos courtesy of : Naked

Location : International

 

Tag: Technology
BACK