Stator
Technology

Nathan Allen นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากแคลิฟอร์เนียได้ออกแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีล้อขนาดใหญ่ โดยมีตัวโครงเป็นโครงเส้นโปร่งตาเรียบง่าย ซ่อนอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กไว้ภายใน ซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังถึง 1000W โดยชิ้นงานนี้เขาออกแบบให้กับแบรนด์ Stator ที่เน้นการผสมผสานกันระหว่างดีไซน์ ประโยชน์ใช้สอย สุนทรียศาสตร์ วิศวกรรม ความปลอดภัย กระบวนการผลิต และสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว

 

Photos courtesy of : Stator

Location : International

 

Tag: Technology
BACK