mui
Design+Style

Mui โดย Calm Design เป็นแผงควบคุมระบบต่างๆ ในบ้านที่พรางตัวกับบ้านไปอย่างเป็นธรรมชาติและกลมกลืน ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรอย่างไม้สีอ่อนและดีไซน์อันเรียบง่าย ไร้ปุ่มใดๆ จนเมื่อเข้าไปสัมผัสและสั่งการจึงปรากฏแผงควบคุมต่างๆ ขึ้นมาบนผิวของแผ่นไม้นั้น ซึ่งการทำงานของ Mui นี้เน้นความเงียบสงบ เพื่อไม่ให้รบกวนการใช้ชีวิตภายในบ้าน

 

Photos courtesy of : Calm Design

Location : Kyoto, Japan

 

BACK