แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
ภาพโครงการ
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง: 2 ห้องนอน
BROCHURE
สื่อโฆษณา
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
กลับสู่โนเบิล
E-NEWS
SELECT LOCATION
PLAY VIDEO
PLAY VIDEO

หมายเหตุ :

• ส่วนลดลงทะเบียนออนไลน์ 50,000 บาท* และบัตรกำนัลส่วนลด 50,000 บาท* ที่ได้รับในช่วงแคมเปญพิเศษฉลองตรุษจีน สามารถเลือกใช้ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง และส่วนลดนี้สามารถใช้ได้เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
• ผู้ที่ได้รับส่วนลดต้องจองตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 31 มี.ค.นี้เท่านั้น ที่สำนักงานขาย โนเบิล รีมิกซ์ ชั้น G (BTS ทองหล่อ ทางออกที่ 2) และจะเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
• ข้อความยืนยันส่วนลดออนไลน์ 50,000 บาท* จะถูกจัดส่งผ่าน Email และ/หรือ SMS ตามข้อมูลที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม
• สำนักงานขาย โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 ปัจจุบันย้ายไปที่ โนเบิล รีมิกซ์ ชั้น G (ติด BTS ทองหล่อ ทางออกที่ 2)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 1,369 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายกิตติ ธนากิจอำนวย และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 7786 และ 126162 ตำบลพระโขนง (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร จำนวน 259 ยูนิต ปัจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน โครงการได้รับใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณเดือนมกราคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2563 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ (ภาษาไทย)
ลงทะเบียนรับส่วนลดออนไลน์ 50,000 บาท*
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ