วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

รู้จักโนเบิล

จุดเริ่มต้นของโนเบิล เกิดจากแนวคิดที่มุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการ

สร้างบ้าน ให้เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย

โดยในปี 2534 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการแรก โนเบิล พาร์ค (Noble Park) คอนโดมิเนียมแนวราบ ซึ่งโนเบิลเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สร้างคอนโดมิเนียมแนวราบออกสู่ตลาดและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จากความสำเร็จในครั้งนี้ ได้กลายเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่แนวคิดและวิถีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแบบของโนเบิลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2540 โนเบิลได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE
ในปี 2562 โนเบิล ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมแล้วกว่า 49 โครงการ ซึ่งนับเป็นมูลค่ารวมสูงกว่า 90,000 ล้านบาท
ปัจจุบันโนเบิลกับ 3 ผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ บริษัท ฟัลครัม โกลบอล แคปิตอล และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหารพัฒนาธุรกิจ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ล้ำหน้าอย่างมั่นคง
image_content01
image_content02

วิสัยทัศน์

เราสร้างบ้านให้เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย ด้วยแนวคิดในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ล้ำหน้า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตอีกระดับให้กับผู้อยู่อาศัย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

พันธกิจ

เราพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้จนถึงระดับไฮเอนด์ และขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศ

เรามุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่ มีความเป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความพอใจที่เกินความคาดหมาย และความภูมิใจให้กับลูกบ้านโนเบิลทุกคน

พนักงานทุกคนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว เราดูแล รับฟังข้อเสนอ และความคิดเห็น พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมทีมที่แข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรด้วยความเป็นเจ้าของร่วมกัน

เราปฏิบัติต่อผู้ร่วมธุรกิจด้วยความยุติธรรมและความโปร่งใส โดยตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม