แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
PROJECT PROGRESS
ที่ตั้งโครงการ
สื่อโฆษณา
แบบแปลน
ภาพโครงการ
ภาพถ่ายโครงการ
ภาพจำลองโครงการ
ชีวิตใหม่ไร้รอยต่อ @ อโศก
ชีวิตใหม่ไร้รอยต่อ @ สุขุมวิท 19
ประสบการณ์ 360°
ห้องตัวอย่าง: 1 ห้องนอน
ห้องตัวอย่าง: 2 ห้องนอน
ภาพวิว 360 องศา
โบรชัวร์
LIVING SEAMLESSLY
ติดต่อโครงการ
FOREIGN BUYER
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
  • ที่ตั้งโครงการ
  • สำนักงานขาย
ที่ตั้งโครงการ
ติดต่อโครงการ
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด โนเบิล บี ไนน์ทีน: ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 9/2563 ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร สูง 48 ชั้น และ 27 ชั้น จำนวน 586 ยูนิต ผู้จดทะเบียนอาคารชุด: บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม: นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการ: โฉนดที่ดินเลขที่ 2489 และ 2491 ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 3-2-95 ไร่ ห้องชุดมีภาระผูกพันและโครงการได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ