ข้อมูลโครงการ
INTRO
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
ภาพโครงการ
SHOW UNIT
PROJECT SHOOTING
ประสบการณ์ 360°
แบบแปลน
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
SHARE
SHARE
ติดต่อโครงการ
เลขที่ 8 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. (66 2) 251-9955
แฟกซ์ (66 2) 251-9977
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ
REGISTER
Name (ภาษาไทย) *
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม
✓ Valid Invalid number
ตกลง
ลบ