E-NEWS
SELECT LOCATION
ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของโนเบิล เกิดจากแนวคิดที่มุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ต้องการ “สร้างบ้าน ให้เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย” โดยในปี 2534 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการแรก โนเบิล พาร์ค (Noble Park) คอนโดมิเนียมแนวราบ ซึ่งโนเบิลเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่สร้างคอนโดมิเนียมแนวราบออกสู่ตลาดและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จากความสำเร็จในครั้งนี้ ได้กลายเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่แนวคิดและวิถีในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแบบของโนเบิลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2540 โนเบิลได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE

ปัจจุบันโนเบิลกับ 3 ผู้ถือหุ้นหลัก ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ บริษัท ฟัลครัม โกลบอล แคปิตอล และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหารพัฒนาธุรกิจ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ล้ำหน้าอย่างมั่นคง