หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล โนเบิลแคร์ ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 
76.97%
 
23.03%
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างสร้างบ้าน
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และรับจ้างสร้างบ้าน
กลุ่มธุรกิจให้เช่าและให้บริการ