หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธงชัย บุศราพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร
2. นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
4. นายอรัฐ เศวตะทัต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นายศิระ อุดล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ