หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
ข่าวสารองค์กร
K.Arittawit
30 สิงหาคม 2562

Noble เสริมทัพ ตั้ง “อรรถวิทย์  เฉลิมทรัพยากร” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายงานการเงิน  พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน มีผล 30 ส.ค.นี้


บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)  ประกาศโครงสร้างผู้บริหาร แต่งตั้ง นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร  เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน (CFO) โดยบริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม  2562  เป็นต้นไป

 

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงทางการเงินและตลาดทุน รวมถึงการเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการเงิน การวางแผนงานจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ จะทำให้การบริหารงานสายงานการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร จะเร่งสานต่อนโยบายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจของ NOBLE ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป