หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
กิจกรรมเพื่อสังคม
Noble-CSR-25-July-2019
25 กรกฎาคม 2562

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณมานะชัย อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ และคุณศิวพร มณีกอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบสีทาภายนอก เพื่อปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ มูลค่า 122,0000 บาท รับมอบโดยคุณนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ พร้อมคุณครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และตัวแทนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลประกอบภาพ

คุณมานะชัย  อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน)

(คนที่  5 จากซ้ายของภาพ )

คุณศิวพร มณีกอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและลูกค้าสัมพันธ์  บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน)

(คนที่  6 จากซ้ายของภาพ )

คุณนุชนาฏ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม  

(คนที่  4 จากซ้ายของภาพ )

พ.อ.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์  รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9

(คนที่  3 จากซ้ายของภาพ )

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอัจฉรา สุริยาประสิทธิ์

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โทร. 662 251 9955 ext. 1205   โทรสาร. 662 257 0487

Email: adchara.s@noblehome.com