หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
กิจกรรมเพื่อสังคม
pressCSR
20 พฤศจิกายน 2562

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ พร้อมทีมโครงการ โนเบิล บี ไนน์ทีน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม “วังหลัง-วัฒนาแฟร์ 2019” จำนวน 50,000 บาท  ให้แก่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลประกอบภาพ

คุณธนพรรณ ธนูศิริ รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน) (คนที่  3 จากซ้ายของภาพ )

คุณดวงเดือน แหยมวิเชียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน) (คนที่  2 จากซ้ายของภาพ )

คุณวิศวีย์ โภวาที ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน) (คนที่ 1 จากซ้ายของภาพ )

 

คุณธัญณี สุดแสวง ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (คนที่ 3 จากขวาของภาพ )

คุณเกศินี ศรีอมรมงคล ประธานฝ่ายหารายได้ สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (คนที่ 2 จากขวาของภาพ )

คุณบราลี ศรีสุวรรณ ทองสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (คนที่ 1 จากขวาของภาพ )