หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR-NobleSupportDarakamSchool
17 มีนาคม 2563

โนเบิล มอบเงิน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ให้โรงเรียนดาราคาม   

บริษัท  โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน)  นำโดยคุณสุรศักดิ์ แพร่พาณิชกุล  รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ และคุณมานะชัย  อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ  เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท  เพื่อสนับสนุนการสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ รับมอบโดยคุณนุชนาฏ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม พร้อมคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โนเบิลฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยการสนับสนุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กีฬาในร่ม การจัดกิจกรรมทางการศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

 

ข้อมูลประกอบภาพ

คุณนุชนาฏ เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม  

(คนที่  8 จากซ้ายของภาพ )

คุณสุรศักดิ์ แพร่พาณิชกุล  รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหารโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(คนที่ 9  จากซ้ายของภาพ )

คุณพริษฐ จิตตโรภาส  ที่ปรึกษา ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เขตวัฒนา

(คนที่ 10  จากซ้ายของภาพ )

คุณมานะชัย อุดมโชค ผู้จัดการโครงการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(คนที่  11 จากซ้ายของภาพ )

--------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอัจฉรา สุริยาประสิทธิ์ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

โทร.061-914-2241, 02-251-9955ต่อ 1205  โทรสาร 0-2251-9977

EMAIL: adchara.s@noblehome.com