หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล ร้องเรียน (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
กิจกรรมเพื่อสังคม
CSR_BloodDonation
9 เมษายน 2563

โนเบิล ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต COVID-19

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “GIVE BLOOD, SAVE A LIFE  ให้โลหิต ให้ชีวิต” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เผชิญภาวะโลหิตขาดแคลนในปัจจุบัน

โนเบิลฯ จึงจัดกิจกรรมนี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานโนเบิลฯ และผู้พักอาศัยโครงการโนเบิล เพลินจิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งมีคุณภานิภัค  ตีรณะชัยดีกุล จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบโลหิต ณ โครงการโนเบิล เพลินจิต เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอัจฉรา สุริยาประสิทธิ์ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

โทร. 061-914-2241, 02-251-9955 ต่อ 1205  โทรสาร 0-2251-9977

EMAIL: adchara.s@noblehome.com