E-NEWS
SELECT LOCATION
กิจกรรมเพื่อสังคม
NOBLE FORM CSR
15 กุมภาพันธ์ 2564

โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ ร่วมสนับสนุนชุมชน


บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ โครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ สนับสนุนจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีคุณสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความสวยงามต่อทัศนียภาพในชุมชนทองหล่อ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

 

ข้อมูลประกอบภาพ 

(คนที่  4 จากซ้ายของภาพ )

คุณสุชาติ รักซื่อ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา

 

(คนที่  5  จากซ้ายของภาพ )

คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)