REGISTER
แนวคิดโครงการ
ข้อมูลโครงการ
HIGHLIGHTS
NEIGHBORHOOD
FACTSHEET
ที่ตั้งโครงการ
FLOOR PLAN
ภาพโครงการ
ภาพโครงการ
ห้องตัวอย่าง
โบรชัวร์
TYPE A 24.8 ตร.ม.
TYPE A 29.80 ตร.ม.
TYPE B 34.80 ตร.ม.
TYPE B 37.50 ตร.ม.
TYPE C 52.00 ตร.ม.
โบรชัวร์
สื่อโฆษณา
วีดีโอโครงการ
ภาพยนตร์โฆษณา
ติดต่อโครงการ
ONLINE PAYMENT กลับสู่โนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
loading
แผนที่
เงื่อนไขและข้อกำหนด: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โครงการอาคารชุด นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา : เจ้าของโครงการและดำเนินการโดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มแล้ว 3,000 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ที่ตั้งโครงการโฉนดที่ดินเลขที่ 103082 ถนนบางนาตราด แขวงหนองบอน(บางนา) เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 และโฉนดที่ดินเลขที่ 84600 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-0-95 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย สูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารสโมสร สูง 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 204 ห้องชุด ปัจจุบันที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันทางการเงิน โครงการอยู่ในระหว่างเตรียมดำเนินการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะดำเนินการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้จะซื้อจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เงินกองทุน และภาษีอากรตามอัตราที่เจ้าของโครงการ และ/หรือตามข้อกำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด: ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า, ภาพจำลองโครงการเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
REGISTER
ชื่อ
ลงทะเบียนรับฟรี!เงินจอง
✓ Valid Invalid number
ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบด้วยโนเบิลไอดี