โนเบิล เพลินจิต

ลงทะเบียน
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

หรือลงทะเบียนด้วย E-mail
ชื่อ
นามสกุล
+66 (Thai)
เบอร์โทร
อีเมล

เงื่อนไขและข้อกำหนด :

โปรโมชั่นสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
“สถาปัตยกรรรมแห่งชีวิตอนาคต”
โนเบิล เพลินจิต สร้างด้วยแนวคิดการอยู่อาศัยของ “ชีวิตในอนาคต” ออกแบบตามปรัชญา “Less is more” มีรูปแบบเรียบง่าย เส้นสายน้อย แต่มากในรายละเอียด สร้างแสงและเงาที่เพิ่มมิติให้กับอาคาร
Play Video

" น้อยที่สุด...คือมากมายมหาศาล "

แนวคิด Minimalism คือ ปรัชญาของวงการศิลปะ
ที่ยังคงส่งกระแสต่อเนื่องไม่ตกยุค

ประเภทห้อง

1 BEDROOM
45.35 ตร.ม.*
2 BEDROOM
120.26 ตร.ม.*
Factsheet